Try Our New BETA Version
GO
Universal Access To All Knowledge
Home Donate | Store | Blog | FAQ | Jobs | Volunteer Positions | Contact | Bios | Forums | Projects | Terms, Privacy, & Copyright
Search: Advanced Search
Anonymous User (login or join us)
Upload
Search Results
Results: 1 through 1 of 1 (0.003 secs)
You searched for: mediatype:texts AND collection:nationallibraryofscotland AND subject:"Maccook, Alexander"
[texts]Marbh-roinn do Mhr. Alasdair Maccuca a bha 'na fhear-ceasnachaidh anns a Bhaile Shallainn; agus do Mhr. Pruig Davidson a bha 'na mhinisteir aig Trgh a' Chaisteil, ann an Arainn, agus mar an ceudna do Mhr. Nicol a bha air t 'na mhinisteir ann an Eilein Cholla, agus na dheigh Sin aig t'Seasgan ann an Arainn - Hamilton, James, author of Gaelic elegies
HM
Keywords: Maccook, Alexander; Davidson, Peter, 1788-1875; Nicol, Archibald, 1797-1876
Downloads: 186
Advanced search

Group results by:

> Relevance
Mediatype
Collection

Related mediatypes

texts

Terms of Use (31 Dec 2014)